Podporujeme aktívny životný štýl, cestovný ruch, voľnočasové aktivity, šport a kultúru. Vytvárame krátke inšpiratívne video prezentácie vrátane ich umiestnenia v online priestore.

Všetko robíme s cieľom zvýšiť návštevnosť. Ukázať miesto a atmosféru. Motivovať diváka k účasti a návšteve.

Videospoty sú uspôsobené pre všetky mobilné platformy so SEO optimalizáciou. Vďaka “iframe” technológii ich môžete šíriť neobmedzene ďalej na všetkých sociálnych sieťach a ľubovolnom počte ďalších stránok. Video trh na internete rastie závratným tempom. Očakáva sa, že v najbližších rokoch bude väčšina obsahu tvoriť práve video. Pre jeho komplexnosť, emotívnosť, šíriteľnosť a nezávislosť na domovskom webe sa môže zakrátko stať najúčinnejším nástrojom Vášho marketingu. Chceme byť Váš partner pre doručenie interaktívnej a emotívne silnej skúsenosti Vašim potenciálnym zákazníkom.